Általános szerződési feltételek, adatvédelem


Általános szerződési feltételek

1) Konferenciaszervező

A Vállalkozónői Konferencia szervezője a Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (Székhely: 2172 Kartal Dobó utca 30. Levelezési cím: Papszt Krisztina – 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 9.) E-mail: kapcsolat@vallalkozonoikonferencia.hu
Adószám: 18279025-1-10
Nyilvántartásba vevő szervezet és határozat száma: Egri Törvényszék 60097 / 2011 .10

Szervező adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH
Szervező tárhely szolgáltatójának adatai: Tárhely.Eu Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. 14571332-2-42 http://tarhely.eu/
2) A konferencia résztvevői

A konferencián a következők vehetnek részt:
a.) A konferencia szervezői.
b.) A konferencia felkért előadói.
c.) A konferencián kiállítók (egyedi megállapodás alapján).
d.) A konferencia látogatói, akik a konferencia honlapján megtalálható adatkérő űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat és elfogadják a konferencia általános szerződési feltételeit.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

3) A konferencia helyszíne, időpontja

A konferencia időpontja: 2015. november 19. péntek, 8.30-17.30
Helyszín: Lurdy konferencia- és rendezvényközpont (Lurdy Ház, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. I. emelet).

4) Házirend

A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a konferencián való megjelenésre. A konferencián látogatóként az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette a MaVan számlájára. A részvételi helyeket a befizetés sorrendjében adjuk ki. Az ülőhelyek elfoglalása a konferencia napján érkezési sorrendben történik. Regisztráció: 8.30-9.00 óra között.

Az ülőhelyek elfoglalása szabadon történik, kivéve a megjelölt VIP helyeket. A VIP helyek azok vehetik igénybe, akiket a Szervező a Konferencia helyszínén a regisztráció során erről tájékoztat.

Az előadások alatt kérjük a mobiltelefonokat kikapcsolni.
Az előadásokról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.
A konferencián a szervezők fotókat készítenek. Megrendeléseddel és részvétellel hozzájárulásodat adod, hogy a fotókon szerepelj, azokat publikálhassuk, PR célra felhasználhassuk.

Jelentkezéseddel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válsz a konferencián való részvételre, de nem vagy jogosult a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre. Amennyiben szeretnél a konferencián kiállítóként megjelenni, jelentkezz emailben: kapcsolat@vallalkozonoikonferencia.hu.

Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.
Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.
Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Szervező az előadások témájának, a konferencia programjának változtatási jogát fenntartja.
Résztvevőnek a regisztrációkor megkapott azonosítóját (kitűző, karszalag vagy nyakba akasztható azonosító) a konferencia teljes időtartama alatt viselnie kell,hogy Szervező eldönthesse ki léphet be a konferencia területére.

5) Kiállítás és vásárlás

A Vállalkozónői Konferencián a kiállítók jogosultak saját termékeik, szolgáltatásaik értékesítésére, adatbázis építésére közvetlenül a Konferencia résztvevőitől. A vásárlás általában készpénzben történik. Emellett a látogatók a konferencia napján, regisztrációkor kuponokat kapnak, amelyeket a kiállítóknál levásárolhatnak. Minden kiállító köteles egy-egy látogatótól legalább egy kupont beváltani, de az általa kuponbeváltáshoz kínált termékek körét, a beváltható kuponok mennyiségét és a beváltás feltételeit (mint például a szolgáltatásainak vagy termékeinek körét) ő határozza meg.

6) Étkezés

A konferencia részvételi díja nem tartalmaz étel-ital ellátást. A szünetekben étkezésre, kávézásra lehetőség van a Lurdy ház éttermeinek bármelyikében. Kérjük, hogy a konferenciateremben ne fogyassz ételt, azt csak becsomagolva hozd magaddal.

7) Adatvédelem

A vallalkozonoikonferencia.hu oldal látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete információt vagy reklámajánlatot küldjön számukra az általuk megadott elérhetőségek bármelyikére. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított. Az adatokat a Listamester.hu szerverein tároljuk, illetéktelen, harmadik személy nem férhet hozzájuk. Adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint járunk el.

8) Szerzői jog

A vallalkozonoikonferencia.hu, illetve a konferencián elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a látogatóik kizárólag saját maguk, illetve vállalkozásuk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! Jogtalan felhasználás esetén felhasználásonként 200.000 Ft használati díjat számlázunk.

9) Elállási és felmondási jog
Résztvevő jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a Szervező a díjbekérő kiküldésének időpontját tekinti.
Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogával akkor él, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon ajánlott küldeményként postára adja Szervező részére.
Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta:
Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási jogomat a Vállalkozónői Konfrencián velő részvétellel kapcsolatban.
Résztvevő neve:
Résztvevő által a regisztráció során megadott email cím:
Szerződéskötés időpontja:
Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja:
Aláírás Dátum
Szervező Résztvevő részére visszajáró díjösszeget Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon
belül visszafizeti banki átutalással . Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét Szervező a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.

A Konferencia helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett

ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesült.
10) Panaszkezelés
Résztvevő esetleges panaszát e-mailban vagy ajánlott levélben juttathatja el Szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja.
Szervező és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.
Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.
Elérhetőség:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 061/488-2131

11) Egyebek

A konferencia szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.
A megvásárolt részvételi díj visszafizetésére nincs lehetőség sem a konferencia előtt, sem azt követően.

Budapest, 2015.09.01.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A vallalkozonoikonferencia.hu oldal adatvédelmi tájékoztatója

A látogatók az oldalon található jelentkezési űrlapok önkéntes kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a MaVan – Magyar Vállalkozónők Egyesülete (2172 Kartal Dobó utca 30.; 18279025-1-10; telefonszám: +36 30 737 5074) információt vagy reklámajánlatot küldjön a megadott elérhetőségek bármelyikére. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított.
Az adatokat addig tároljuk, ameddig a regisztrált felhasználó annak törlését nem kéri.

A regisztrált személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható (www.njt.hu).

Jelen adatvédelmi tájékoztató nem teljes, a vonatkozó törvényeket betartjuk az adatkezeléseink során.

Az adatokat a Listamester szerverein tároljuk, harmadik fél részére nem adjuk át.
Minden adatvédelmi kérdésben a vonatkozó törvényeknek megfelelően járunk el!

Ajánlatainkban első sorban közösségi marketing, online marketing témákban kínáljuk saját vagy partnereink szolgáltatását.